...

Neutralizatory ścieków

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie neutralizacji ścieków przemysłowych zapewniające stabilną pracę instalacji. Specjalizujemy się w projektowaniu i wykonaniu systemów oczyszczania dostosowanych do specyfiki zakładu i różnych rodzajów ścieków, uzyskując parametry pozwalające na bezpieczne odprowadzenie oszczyszczonego ścieku do kanalizacji.

Neutralizatory ścieków

Urządzenia

Oferujemy wykonanie kompletnych neutralizatorów ścieków galwanicznych, modernizację oraz dostawę zbiorników i urządzeń:

  • zbiorniki technologiczne oraz reakcyjne,
  • dozowniki reagentów z wyposażeniem,
  • mieszadła mechaniczne,
  • prasy filtracyjne,
  • workownice do odwadniania osadu,
  • pompy, orurowanie, armatura hydrauliczna,
  • pomiar poziomu cieczy, pH, Redox, przewodność,
  • układy filtracji,
  • elementy automatyki.

Układ sterowania

Obsługa panelu

System sterowania oczyszczalni zapewnia ciągłość i skuteczność procesu poprzez realizację zarówno pracy automatycznej, jak i manualnej. Korzystając z intuicyjnego panelu operatorskiego, personel może łatwo obsługiwać system, monitorować jego działanie oraz wprowadzać ewentualne zmiany w pracy oczyszczalni. Dzięki kolorowemu i dotykowemu interfejsowi użytkownik ma szybki dostęp do wszystkich niezbędnych funkcji, co umożliwia efektywną kontrolę nad procesem oczyszczania ścieków galwanicznych.

Tryby obsługi

Obsługa wszystkich urządzeń (pompy, dozowniki, mieszadła, elektrozawory, itd.) w trybie ręcznym i automatycznym

Sterowanie

Precyzyjna kontrola i nadzór nad całym przebiegiem procesu neutralizacji ścieków galwanicznych w cyklu automatycznym.

Najważniejsze funkcje panelu

Kompleksowa obsługa i nadzór nad procesem oczyszczania ścieków, wizualizacja dająca pełen obraz stanu instalacji, podgląd wszystkich wartości procesowych, sterowanie pracą urządzeń, monitorowanie parametrów, sygnalizacja awarii, logowanie użytkowników, ustawienia serwisowe, generowanie raportów i komunikacja z systemem zewnętrznym.

Monitoring urządzeń

Wyświetlanie i rejestracja stanu czujników i elementów wykonawczych, wskazania bieżących wartości procesowych.

Kontrola pH

Pomiar i wyświetlanie wartości pH w zbiornikach reakcyjnych i technologicznych. Wysoka dokładność sond i przetworników pomiarowych.

Alerty

Sygnalizacja optyczna i dźwiękowa wybranych sytuacji (np. alarmy, zakończenie reakcji, itd) wraz z wyświetlaniem szczegółowych komunikatów.

Wykrywanie błędów

Wykrywanie sytuacji awaryjnych
i reakcja na ich wystąpienie (zatrzymanie, wyświetlenie komunikatu, sygnał dźwiękowy)

Ustawienia serwisowe

Obejmują funkcje konfiguracyjne i diagnostyczne, które są dostępne tylko dla uprawnionych użytkowników po wprowadzeniu hasła.

Konfiguracja sprzętu

Ustawienia parametrów urządzeń, skalowanie czujników poziomu i wartości chemicznych, wymiana sygnałów i protokoły komunikacyjne.

Integracja

Komunikacja z systemem sterowania linii galwanicznej i siecią zakładową, dla nadzoru i optymalizacji przebiegu procesu produkcyjnego.

Raportowanie

Rejestracja parametrów pracy i raportowanie w celu monitorowania wydajności i podejmowania decyzji na podstawie zebranych danych.

Przeznaczenie neutralizatorów

Skuteczne rozwiązania

Oczyszczanie i filtracja płynnych odpadów jest kluczowym elementem procesu technologicznego w zakładach produkcyjnych. Naszym klientom oferujemy wysokiej jakości neutralizatory, dostosowane do indywidualnych potrzeb na podstawie analizy laboratoryjnej składu ścieków, z uwzględnieniem ich rodzaju oraz przepływu. Prosta obsługa oraz pełna automatyzacja sprawiają, że są one wygodnym i efektywnym rozwiązaniem.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.