ue top

iGAL Spółka z o. o. pragnie poinformować, że zrealizowała projekt pt.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania urządzeń galwanicznych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 (www.poir.gov.pl):

Działanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

Numer projektu: POIR.03.02.02-00-1173/17

 

Cel projektu:

Celem projektu było umocnienie pozycji firmy iGAL na arenie międzynarodowej poprzez dywersyfikację produkcji, która nastąpiła dzięki implementacji własnej innowacyjnej technologii objętej ochroną patentową. 

Bezpośrednim efektem jest wytwarzanie rewolucyjnej grupy produktowej – urządzeń galwanizacyjnych zwłaszcza agregatu bębnowego oraz wanien i zbiorników galwanizacyjnych o unikalnych cechach. 

 

Wartość projektu: 1 270 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 437 250,00 PLN

 

Instytucje zaangażowane:

  • Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)
  • Instytucja Pośrednicząca: Bank Gospodarstwa Krajowego (bgk.com.pl)